PERSONERNE PÅ SILKEBORG BAD

General der Infanterie

Hermann von Hanneken

Generaloberst Hermann von Hanneken var øverst-kommanderende for de tyske tropper i Danmark fra 1942 til 1945.


Under hans ledelse blev Silkeborg Bad etableret som hovedkvarter, hvor han koordinerede militære operationer og besættelsesaktiviteter.


Von Hanneken var ansvarlig for at opretholde tysk kontrol, bekæmpe modstandsbevægelsen og sikre områdets forsvar.


Hans tid på Silkeborg Bad var præget af strenge militære foranstaltninger og strategiske beslutninger, der påvirkede både de tyske styrker og den danske befolkning.


Kilde: OpenAI's ChatGPT, baseret på viden om

tysk historie under Anden Verdenskrig.

General Der Infanterie Hermann von Hanneken ved sin udnævnelse
til Befehlshaber Der Deutsche Truppen in Dänemark i 1942.

WBDÃN indtil 27/1-1945.

GeneralOBERST

GEORG LINDEMANN

Generaloberst Georg Lindemann blev øverstkommanderende for de tyske tropper i Danmark i marts 1945, kort før krigens afslutning.


Fra sit hovedkvarter på Silkeborg Bad koordinerede han de tyske forsvarsforanstaltninger mod de allierede styrker og den danske modstandsbevægelse.


Lindemann overtog en vanskelig situation, hvor de tyske styrker stod over for et uundgåeligt nederlag.


Hans opgaver inkluderede at opretholde orden og kontrol så længe som muligt, samtidig med at han måtte forberede en organiseret kapitulation.


Han arbejdede på at sikre, at overgivelsen af de tyske tropper i Danmark skete så fredeligt som muligt for at undgå unødvendig blodsudgydelse.


Lindemanns tid på Silkeborg Bad var præget af strategisk ledelse under ekstremt pres, og han spillede en central rolle i de sidste dage af den tyske besættelse af Danmark.


Kilde: OpenAI's ChatGPT, baseret på viden om

tysk historie under Anden Verdenskrig.

Generaloberst Georg Lindemann
WBDÃN 1/2-1945-5/5-1945 - AOK Lindemann 5/5-1945-6/6-1945

Oberstløjtnant i.G. Günther Toepke

Günther Toepke kom til den tyske generalstab på Silkeborg Bad i 1943 og fungerede her som taktisk medarbejder, der opstillede nye hærenheder i landet.


Toepke havde taget del i slaget om Stalingrad i Rusland som forsyningsofficer for feltmarskal Paulus. Han undslap og blev efterfølgende sendt til Danmark.


Efter befrielsen var Toepke en del af den tilbageværende tyske hærledelse efter d. 5. maj 1945, som bestyrede hjemmarchen af de tyske tropper og hjemsendelse af tyske flygtninge. Toepke hjalp bl.a. de danske myndigheder med at finde værnemagtsfolk blandt de tyske flygtninge.


Han fik til gengæld også ørerne i maskinen, da han i 1947 blev arresteret ved den dansk-tyske grænse for indblandingen i udsmugling af bl.a. en tysk videnskabsmand i Kastrup Lufthavn. Toepke blev sat i Vestre Fængsel og blev løsladt i 1948, hvor han vendte hjem til Vesttyskland.


Kilde : AM/Silkeborg Bunkermuseum.

Günther Toepke
Ses her som Hauptmann, senere Oberstleutnant

Hauptmann Walter Kienitz

- Et vigtigt vidne til begivenhederne

på Silkeborg Bad


Hauptmann Walter Kienitz blev født i Düsseldorf i 1913 og er vokset op i en turbulent tid i Tyskland. Hans far var ingeniør, men Walter Kienitz valgte at studere teologi, han ville være præst.


Hitlers Tyskland var i sin vorden da Walter Kienitz studerede ved universitetet i Tübingen. Alle studenter blev opfordret til at melde sig frivilligt til militærtjeneste, hvilket gav dem fordele i forhold til et forkortet studie og penge i form af studiestøtte. Militærtjenesten var også reduceret fra 2 til 1 år for de studerende.


Kienitz valgte på den måde at få sin militærtjeneste overstået inden studierne for alvor kom i gang. Han gennemgik sin militære uddannelse i 1934-35 og blev derefter hjemsendt som reserveofficersaspirant med sin studiestøtte.


Nazisternes kamp mod kristendommen


Her i midten af 30’erne satte Hitler ind overfor den tyske kirke med møde- forbud, tvangsfjernelser og på et tidspunkt sad op mod 700 præster fængslede hos Gestapo.


For de studerende i teologi blev klimaet et helvede, hvor det forlangtes, at de deltog i antireligiøse arrangementer. På universitet i Rostock, hvor Kienitz nu studerede, udviklede det sig til et studenteroprør.


Walter Kienitz blev ekskluderet af det tyske (nazistiske) studenterforbund og frataget sin studiestøtte p.g.a. deltagelse i studenterpolitisk arbejde.


Kærligheden førte ham til Danmark


Som medlem af en folkedansergruppe, var han heldig at komme med på en udvekslingsrejse til Danmark i 1937. Her traf Walter Kienitz sin hustru, den danske gymnastik- og danselærerinde Ane Marie Kjellerup fra Nyborg.


Ind imellem studierne opholdt Kienitz sig ofte i Nyborg med sin forlovede, dog som turist. Da det trak op til krig valgte de at gifte sig i juni 1939.


Efter 2. verdenskrigs udbrud blev Kienitz officielt udvist af Danmark. Dog havde han turistvisum, således at han fortsat kunne være sammen med sin hustru her i landet


Kilde : MAH,AM/Silkeborg Bunkermuseum.

Von Hannekens personlige ledsageofficer
- Oberleutnant og senere Hauptmann Walter Kienitz

AMTMAND PEDER HERSCHEND

- Christiansborgs embedsmand

i silkeborg

Peder Herschend var amtmand i Viborg Amt under den tyske besættelse og havde en vigtig rolle i forhold til Silkeborg Bad, der fungerede som tysk hovedkvarter.


Som amtmand var hans primære opgaver at opretholde civil administration og orden i amtet.


Han fungerede endvidere som bindeled mellem de danske myndigheder og de tyske besættelsesstyrker, hvilket krævede diplomatiske evner og takt.


Herschend navigerede i en vanskelig situation, hvor han måtte samarbejde med tyskerne for at beskytte danske interesser og minimere de negative konsekvenser af besættelsen.


Han arbejdede på at sikre, at den lokale befolkning blev så lidt påvirket som muligt af den tyske tilstedeværelse.


Herschends lederskab og evne til at håndtere komplekse forhold under besættelsen gjorde ham til en central figur i administrationen af Viborg Amt.


Kilde: OpenAI's ChatGPT, baseret på viden om

tysk historie under Anden Verdenskrig.